Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Dokumenty Ú SAVZoznam dokumentov Úradu SAV:   - ORGANIZAČNÝ PORIADOK Úradu SAV - úplné znenie
súbor: 20220628_30_subor.pdf | dátum pridania:2022-06-28 | veľkosť: 531 kB  

   - Dodatok č.12 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20220628_29_subor.pdf | dátum pridania:2022-06-28 | veľkosť: 1372 kB  

   - ORGANIZAČNÝ PORIADOK Úradu SAV (2014 vrátane dodatkov 1 až 11)
súbor: 20181230_21_subor.pdf | dátum pridania:2019-01-30 | veľkosť: 2320 kB  

   - Dodatok č.11 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20211004_28_subor.pdf | dátum pridania:2021-11-04 | veľkosť: 1917 kB  

   - Dodatok č.10 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20200213_27_subor.pdf | dátum pridania:2020-02-13 | veľkosť: 185 kB  

   - Dodatok č.9 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20181230_20_subor.pdf | dátum pridania:2018-12-30 | veľkosť: 1649 kB  

   - Dodatok č.8 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20181229_18_subor.pdf | dátum pridania:2018-12-29 | veľkosť: 1788 kB  

   - Dodatok č.7 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20180205_17_subor.pdf | dátum pridania:2017-12-05 | veľkosť: 1077 kB  

   - Dodatok č.6 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20170316_16_subor.pdf | dátum pridania:2017-03-16 | veľkosť: 4288 kB  

   - Dodatok č.5 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20170316_15_subor.pdf | dátum pridania:2017-03-16 | veľkosť: 723 kB  

   - Dodatok č.4 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20150813_14_subor.pdf | dátum pridania:2015-08-13 | veľkosť: 1143 kB  

   - Dodatok č.1 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20150108_13_subor.pdf | dátum pridania:2015-01-08 | veľkosť: 861 kB  

   - Dodatok č.3 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20150701_12_subor.pdf | dátum pridania:2015-07-01 | veľkosť: 1187 kB  

   - Dodatok č.2 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2014)
súbor: 20150701_11_subor.pdf | dátum pridania:2015-07-01 | veľkosť: 1462 kB  

   - ORGANIZAČNÝ PORIADOK Úradu SAV (2014)
súbor: 20140521_10_subor.pdf | dátum pridania:2014-05-21 | veľkosť: 395 kB  

   - Dodatok č.7 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2009)
súbor: 20140304_9_subor.pdf | dátum pridania:2014-03-04 | veľkosť: 112 kB  

   - Dodatok č.6 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2009)
súbor: 20140304_8_subor.pdf | dátum pridania:2014-03-04 | veľkosť: 120 kB  

   - Dodatok č.5 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2009)
súbor: 20140304_7_subor.pdf | dátum pridania:2014-03-04 | veľkosť: 114 kB  

   - Dodatok č.4 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2009)
súbor: 20140304_6_subor.pdf | dátum pridania:2014-03-04 | veľkosť: 88 kB  

   - Dodatok č.3 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2009)
súbor: 20140304_5_subor.pdf | dátum pridania:2014-03-04 | veľkosť: 54 kB  

   - Dodatok č.2 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2009)
súbor: 20140304_4_subor.pdf | dátum pridania:2014-03-04 | veľkosť: 64 kB  

   - Dodatok č.1 (Organizačný poriadok Úradu SAV - 2009)
súbor: 20140304_3_subor.pdf | dátum pridania:2014-03-04 | veľkosť: 45 kB  

   - ORGANIZAČNÝ PORIADOK Úradu SAV (2009)
súbor: 20140304_2_subor.pdf | dátum pridania:2014-03-04 | veľkosť: 710 kB  

   - Ubytovací poriadok v objekte Akademický dom SAV, na Jaskovom rade č. 203
súbor: 20140521_1_subor.pdf | dátum pridania:2013-08-07 | veľkosť: 125 kB  


Dokumenty BOZP Úradu SAV:
   - Koncepcia politiky BOZP
dátum pridania:2022-04-22 | veľkosť: 345 kB  

   - Poskytovanie osobných ochranných pracovných a umývacích prostriedkov
dátum pridania:2022-04-22 | veľkosť: 1,42 MB  

   - O zabezpečení pitného režimu zamestnancov
dátum pridania:2022-04-22 | veľkosť: 303 kB  

   - Zákaz fajčiť vo všetkých priestoroch
dátum pridania:2022-04-22 | veľkosť: 354 kB  

   - Smernica na vykonávanie kontrol požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok
dátum pridania:2022-04-22 | veľkosť: 729 kB  

   - Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
dátum pridania:2022-04-22 | veľkosť: 3,70 MB  

   - Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
dátum pridania:2022-04-22 | veľkosť: 1,31 MB  


Kolektívna zmluva:
   - Kolektívna zmluva
dátum pridania:2022-05-31 | 
 

   - Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa
dátum pridania:2022-05-31 |