Iné (video, foto a pod.)Slovenská Akadémia Vied - Veda pre budúcnosť
(flash - rok 2012)