Referát pre komunikáciu a médiaČinnosť Referátu pre komunikáciu a média (RKM) riadi podpredseda pre 3. OV
 
Štruktúra referátu:
1. vedúci/vedúca
2. asistent/zástupca vedúceho/vedúcej
3. redaktor/ka pre mediálnu komunikáciu (tradičné médiá)
4. redaktor/ka pre mediálnu komunikáciu (nové médiá)
 
Obsah činnosti referátu:
• profesionálna implementácia komunikačnej a mediálnej stratégie SAV
• supervízia a koordinácia komunikácie Predsedníctva SAV s verejnosťou
• supervízia a koordinácia komunikácie organizácií SAV s verejnosťou, metodické poradenstvo v mediálnej oblasti pre organizácie SAV
• komunikácia s médiami, výkon funkcie hovorcu SAV a správa medialistu
• manažment tlačových podujatí SAV
• redakcia a vydávanie časopisu Správy SAV
• redakcia a manažment internetovej stránky SAV v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV a Odborom informačných a komunikačných technológií
• redakcia a manažment komunikácie na sociálnych sieťach a ďalších strategických online platformách
• redakcia informačných materiálov predsedníctva SAV
• redakcia a editácia Výročnej správy o činnosti SAV
• redakcia a editácia textov a prezentačných materiálov pre potreby predsedníctva SAV vrátane grafickej a jazykovej úpravy
• vykonávanie agendy edičnej činností
 


  Vedúci/a odboru, referátu:

PhDr. Stanislav Ščepán
Telefón:  02/ 57510 150
E-mail:  scepan (at) up.upsav.sk


Mgr. Andrea Nozdrovická
Telefón:  02/ 57510 173
E-mail:  nozdrovicka (at) up.upsav.sk


Ing. Martin Podstupka
Telefón:  0911 019 709
E-mail:  podstupka (at) up.upsav.sk