Referát prevádzky areálu SAV na Dúbravskej ceste



Činnosť referátu riadi vedúci prevádzkového odboru.

    Referát:
  • zabezpečuje údržbu zelene v areáli SAV na Dúbravskej ceste,
  • zabezpečuje zimnú údržbu v areáli SAV na Dúbravskej ceste,
  • zabezpečuje prevádzku v areáli SAV na Dúbravskej ceste,
  • zabezpečuje prevoz poštových zásielok,
  • zabezpečuje prevádzku zasadačky SAV.





Robert Hulanský
Telefón:  02/ 5477 4421
E-mail:  robert.hulansky (at) savba.sk


Mária Ondejková
Telefón:  02/ 5477 4421
E-mail:  maria.ondejkova (at) savba.sk