Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Referát medzinárodných projektov

Činnosť referátu riadi vedúci odboru medzinárodnej spolupráce.
 
 
Referát:
  • poskytuje informovanosť a servis pre príslušné organizácie SA V o programoch, výzvach, podmienkach a projektoch v oblasti medzinárodnej vedeckej spolupráce (okrem tých, ktoré spadajú do činnosti Referátu podpory výskumu),
  • zabezpečuje agendu účasti SAV v rámcových programoch EÚ, vo vedeckom programe NATO, COST a iné,
  • zúčastňuje sa na kreovaní ERA v spolupráci s ďalšími domácimi a zahraničnými partnermi,
  • plní ďalšie úlohy v rozsahu náplne činnosti odboru podľa pokynov vedúceho odboru,
  • koordinuje a zabezpečuje účasť SA V v programe ERA-NET,
  • poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť pre ostatné vedecké inštitúcie v SR,
  • zabezpečuje agendu súvisiacu s programami Seal of Excellence a SAS-ERC Visiting Fellowhip Grants


Ing. Katarína Bibová
Telefón:  02/ 57510 136
E-mail:  bibova (at) up.upsav.sk


Mgr. Zuzana Černáková, PhD.
Telefón:  02/57510118
E-mail:  cernakova (at) up.upsav.sk


PhDr. Ľudmila  Dolná, Phd.
Telefón:  02/ 57510 179
E-mail:  dolna (at) up.upsav.sk


Mgr.  Lucia Kürthiová
Telefón:  02 / 57510 139
E-mail:  kurthiova (at) up.upsav.sk


Mgr. Martin Novák, PhD.
Telefón:  02/ 57510 119
E-mail:  mnovak (at) up.upsav.sk


Ing. Zuzana Panisová
Telefón:  02/57510245
E-mail:  panisova (at) up.upsav.sk