Referát energetiky, výroby a rozvodu tepla na Dúbravskej ceste 9 v BratislaveReferát energetiky, výroby a rozvodu tepla na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave
  • zabezpečuje úlohy v oblasti energetiky, odpadového hospodárstva, vody a výroby a rozvodu tepla v areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave,
  • pripravuje podklady pre Finančný odbor Ú SAV na prerozdelenie výdavkov na elektrickú energiu, vodu a plyn medzi organizácie SAV v areáli SAV na Dúbravskej ceste a pre fakturačný proces. 

 

Patrik Bednár
Telefón:  0911704206


Ján Hužovič
Telefón:  0903555031
E-mail:  jan.huzovic (at) savba.sk


František Kulka
Telefón:  0911704206


Ing. Ivan Seneši
Telefón:  0911704206


Karol Szullo
Telefón:  0911704206


Ľudovít Tomiš
Telefón:  02/ 5920 0830-1