Referát pre podporu projektov ERC a rámcových programov EÚČinnosť referátu riadi vedúci odboru medzinárodnej spolupráce.
 
Referát
 • s dostatočným predstihom informuje organizácie SAV o výzvach ERC a Horizont 2020
 • aktívne vytvára a udržiava kontakty s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, CVTI a národnými kontaktnými bodmi
 • aktívne vytvára a udržiava kontakty so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli
 • aktívne vytvára a udržiava kontakty s kanceláriami/oddeleniami na podporu projektov na univerzitách a s ostatnými subjektmi
 • podieľa sa na vypracovaní a podávaní návrhov projektov
  • poskytovaním konzultácií zamestnancom SAV a organizáciám SAV
  • pramou účasťou na vypracovaní návrhu projektu
  • vyhľadávaním potenciálnych partnerov (v rámci SAV, Slovenskej republiky, Európy)