Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Referát závodnej jedálne

Referát závodnej jedálne riadi vedúci Úradu SAV

Činnosť:
  • zabezpečuje prevádzku závodnej kuchyne - výrobu jedál podľa noriem a technológií, objednáva suroviny a spracováva podklady pre účtovnú evidenciu


Roman Debnár


Mária Gulyásová


Jozef Kalman
Telefón:  02/ 57510 106
E-mail:  kalman (at) up.upsav.sk
šéfkuchár závodnej jedálne Úradu SAV


Alžbeta  Kardošová


Dana Smutná


Radomír Závodník
Telefón:  02/ 57510 105