Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Verejne obstarávanieDňa 1.7.2013 vstúpila do platnosti novela zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá ukladá verejným obstarávateľom zverejňovať v profile verejného obstarávateľa vybrané dokumenty z procesu verejného obstarávania.