Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Profil verejného ostarávateľa


Informácie o verejnom obstaraní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ´´§ zákona´´), tak ako boli uverejnené.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Slovenská akadémia vied
Poštová adresa: Štefániková 49
Mesto: Bratislava, 814 38
IČO: 00037869
Kontaktná osoba: Úrad SAV, Telefón: 02/ 57510 111