Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Výsledky vyhodnotenia ponúk


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §44 zákona 25/2006 Z.z..

Dátum zverejnenia:   Zákazka: Vestník: Výherca:
24.09.2013 Zatepľovacie práce v Starej Lesnej

MONTY Pro spol. s r.o., Mierová, 4, 821 05 Bratislava

16.08.2013 Zateplenie objektu Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV

STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r. o., Z. Kodálya 779/9, Galanta 924 01

05.08.2013 Zateplenie a výmena okien

STAVOMAL SLOVAKIA, s. r. o., Z. Kodálya 779/9, Galanta 924 01

05.08.2013 Zateplovacie práce USTARCH

STAVOMAL SLOVAKIA, s. r. o., Z. Kodálya 779/9, Galanta 924 01

28.06.2013 Búracie práce

HANT BA, a. s., Považské podhradie 77, Považská Bystrica

24.05.2013 Rekonštrukcia fasády Ústavu molekulárnej biológie SAV

NOVOSEDLÍK, spol. s r. o., Chotárna 41, 949 01 Nitra,