Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Výsledky vyhodnotenia ponúk

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Slovenská akadémia vied
Poštová adresa: Štefániková 49
Mesto: Bratislava, 814 38
IČO: 00037869
Kontaktná osoba: Úrad SAV, Telefón: 02/ 57510 111

Zadávaná zákazka:

Názov pridelený zákazke: Búracie práce

Informačná povinnosť:

Oznamenie informačnej povinnosti: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Úspešný uchádzač:

HANT BA, a. s., Považské podhradie 77, Považská Bystrica

Poradie uchádzačov: HANT BA DS, a. s., Považské podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica MBM ? GROUP, a. s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo DEMONTA, spol. s. r. o., Jiskrova 22, 040 01 Košice ViOn, a. s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce Doprastav, a. s., Drieňová 31, 821 01 Bratislava DSC, a. s. Slávičie údolie 106, Bratislava Eiffage Construction SR, s. r. o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava ŽSD Slovakia, s. r. o., Furmanská 6, 841 03 Bratislava TSS GRADE, a. s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava ELLIO spol. s. r. o., Novozámocká 242, 949 05 Nitra EURO-BUILDING, a. s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Dátum zverejnenia tejto informácie: 28.06.2013