Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Výsledky vyhodnotenia ponúk

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Slovenská akadémia vied
Poštová adresa: Štefániková 49
Mesto: Bratislava, 814 38
IČO: 00037869
Kontaktná osoba: Úrad SAV, Telefón: 02/ 57510 111

Zadávaná zákazka:

Názov pridelený zákazke: Zateplenie objektu Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Informačná povinnosť:

Oznamenie informačnej povinnosti: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Úspešný uchádzač:

STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r. o., Z. Kodálya 779/9, Galanta 924 01

Poradie uchádzačov: STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r. o., Z. Kodálya 779/9, Galanta 924 01 Costruo spol. s r. o., Parný mlyn 5142, Lučenec 984 01 HASTRA s. r. o., Dolné Rudiny 2/ 3528, Žilina 010 01 OMOSS spol. s r. o., Osadská 679/15, Trstená 028 01 EURO-BUILDING, a. s., Podunajská 23, Bratislava 821 06
Dátum zverejnenia tejto informácie: 16.08.2013