Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Anna Martišková
 Odbor kontroly SAV - vedúca


Telefón:  02/ 57510 155
E-mail:  martiskova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk