Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.


     podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu  Telefón:  +421 2 57510 134
  E-mail:  koppel (at) up.upsav.sk
  Osobná web stránka:  home.saske.sk/~koppel/index.htm
  Profesijný životopis:  zobraziť - curriculum vitae
  Web stránka organizácie: www.urad.sav.sk

  Úrad Slovenskej akadémie vied
  Štefániková 49
  814 38 Bratislava