Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


Ing. Mária Omastová, DrSc.


     členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied, zástupkyňa podpredsedu pre zahraničné styky  Telefón:  02/ 57510 130
  E-mail:  omastova (at) up.upsav.sk
  Profesijný životopis:  zobraziť - curriculum vitae
  Web stránka organizácie: www.urad.sav.sk

  Úrad Slovenskej akadémie vied
  Štefániková 49
  814 38 Bratislava