Úrad SAV 2011 Intranet Uchádzači pre aktuálny rok 2018: Podporný Fond Štefana Schwarza
na vytváranie postdoktorandských
miest v SAV (štatút)
                    -» viac informácií (pdf).
Fond Štefana Schwarza
Kandidát uchádzajúci sa o príspevok z Fondu je povinný
zverejniť svoj odborný profil na webovej stránke Úradu SAV
najneskôr do termínu podania návrhu.
    Odborný profil musí obsahovať:
  • zoznam publikácií,
  • zoznam ohlasov,
  • účasť v domácich a zahraničných projektoch,
  • vystúpenia na odborných podujatiach,
  • zoznam patentov a patentových prihlášok,
  • aplikácie výsledkov,
  • absolvované študijné pobyty



Formulár pre odborný profil uchádzača pre podporný fond
Štefana Schwarza na aktuálny rok 2018 nájdete -» TU (formulár).