Úrad SAV 2011 Intranet Uchádzači pre aktuálny rok 2017: Podporný Fond Štefana Schwarza
na vytváranie postdoktorandských
miest v SAV (štatút)
                    -» viac informácií (pdf).
Kontakt
Úrad SAV
Referát vedeckej výchovy
Štefániková 49
814 38 Bratislava

Ing. Eva Daneková
E-mail: danekova@up.upsav.sk
Telefón: 02/57510 135