Úrad SAV 2011 Intranet
Formulár pre odborný profil uchádzača o Fond Štefana Schwarza Pomocné informácie pre formulár
 Dáta uchádzača: 
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
E-mail:
Organizácia uchádzača:
Oddelenie vied:
Adresa organizacie uchádzača:

 Odborný profil: 
Zoznam publikácií:
Zoznam ohlasov:
Účasť v domácich a zahraničných projektoch:
Vystúpenia na odborných podujatiach:
Zoznam patentov a patentových prihlášok:
Aplikácie výsledkov:
Absolvované študijné pobyty:

      Opíšte, prosím kód pre overenie —»