Úrad SAV 2011 Intranet
  Zoznam uchádzačov o Fond Štefana Schwarza
   pre rok 2017
   Zoznam kandidátov uchádzajúci sa o príspevok z Fondu Štefana Schwarza je zverejňovaný podľa dátumu pridania osobného profilu. Tento zoznam je aktuálny pre rok - 2017.
 Celkový počet záznamov: 28
Počet zobrazených záznamov/stránka: 6

späť Strana  z 5 ďalej

Uchádzač / kandidát Organizácia Dátum pridania  Kontakt
Mgr. Zuzana Poláková, PhD.Archeologický ústav SAV,
Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
31.03.2017nrauzpol@savba.sk
Mgr. Martina Garaiova, PhD.Centrum biovied SAV,
Centrum biovied SAV
Ústav biochémie a genetiky živočíchov
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
31.03.2017garaiova1@gmail.com
Ing. Alena Šišková, PhD.Ústav polymérov SAV,
Dúbravská cesta 9, 84541 Bratislava
31.03.2017alena.siskova@savba.sk
Ing. Lukáš Valášek, PhD.Ústav informatiky SAV,
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
30.03.2017lukas.valasek@savba.sk
Mgr. Juraj Hrabovský, PhD.Ústav Vied o Zemi - SAV,
Ústav Vied o Zemi
Dúbravská cesta 9
84005 Bratislava
30.03.2017jurajhrbvsk@gmail.com
Mgr. Marek Jurkovič, PhD.Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
30.03.2017marek.jurkovic@savba.sk
 
späť Strana  z 5 ďalej