Online verzia SAV

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 BRATISLAVA
Kontakt - Úrad SAV
Tel.: +421 (0) 2 57510 111