Kontakty

Vyhľadávanie kontaktov na SAV

Adresa

Úrad Slovenskej akadémie vied

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

Údaje k elektronickej schránky pre zasielanie korešpondencie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy

Typ ÚPVS identity: Inštitúcia Verejnej správy

Identifikácia elektronickej schránky: ico://sk/00037869

Číslo edesk schránky: E0006184212

Adresy pre oficiálnu korešpondenciu so samosprávnymi orgánmi SAV a organizáciami SAV

Telefón

+421 (0) 2 57510 111

Fax

+421 (0) 2 57510 608

E-mail

admin@up.upsav.sk

Web

https://urad.sav.sk

Dôležité telefónne čísla

 • Sekretariát predsedu SAV:
+421 (0) 2 57510 140
 • Sekretariát podpredsedu SAV pre ekonomiku a legislatívu:
+421 (0) 2 57510 146
 • Sekretariát podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie:
+421 (0) 2 57510 144
 • Sekretariát podpredsedu SAV pre zahraničné styky:
+421 (0) 2 57510 131
 • Sekretariát 1. oddelenia SAV:
+421 (0) 2 57510 161
 • Sekretariát 2. oddelenia SAV:
+421 (0) 2 57510 148
 • Sekretariát 3. oddelenia SAV:
+421 (0) 2 57510 183
 • Sekretariát vedúceho Úradu SAV:
+421 (0) 2 57510 176
 • Zástupca vedúceho Úradu SAV:
+421 (0) 2 57510 140
 • Ústredňa SAV:
+421 (0) 2 57510 111
 • Podateľňa Úradu SAV:
+421 (0) 2 57510 122