Prístup k informáciám

Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Čo máte právo vedieť o Slovenskej akadémii vied v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu …

Žiadosť / Prístup k informáciám