Verejné obstarávanie

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ zverejňuje v profile verejného obstarávateľa vybrané dokumenty z procesu verejného obstarávania.