Postavenie a poslanie

  • Ú SAV plní úlohy Slovenskej akadémie vied vo veciach určených ustanovením § 13 zákona NR SR č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
  • Plnenie úloh Ú SAV kontroluje Predsedníctvo SAV. Úrad SAV riadi vedúci Ú SAV.
  • Ú SAV sídli v budove Slovenskej akadémie vied na Štefánikovej 49, 814 38 Bratislava.