Referát závodnej jedálne

Referát závodnej jedálne riadi vedúci Úradu SAV

Činnosť

  • zabezpečuje prevádzku závodnej kuchyne – výrobu jedál podľa noriem a technológií, objednáva suroviny a spracováva podklady pre účtovnú evidenciu

šéfkuchár závodnej jedálne Úradu SAV

Jozef Kalman

T: 02/ 57510 106

M: kalman@up.upsav.sk

Jolana Miháliková

Alžbeta  Kardošová

Marína Motúl

Roman Debnár

Radomír Závodník

T: 02/ 57510 105