Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Úrad Slovenskej akadémie vied

Úrad Slovenskej akadémie vied


Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1
Tel.: +421 (0) 2 57510 111
Fax: +421 (0) 2 57510 608
e-mail: admin@up.upsav.sk
url: www.urad.sav.sk


:: Telefónny zoznam Úradu SAV ::
Poslaním Úradu SAV (Ú SAV) je zabezpečovať úlohy súvisiace s činnosťou Predsedníctva SAV, funkcionárov SAV, t. j. predsedu SAV, podpredsedov SAV, ich zástupcov a členov Predsedníctva SAV.
Pri svojej činnosti Ú SAV spolupracuje s orgánmi štátnej správy.
   Výročná správa ÚSAV za rok 2022
   Výročná správa ÚSAV za rok 2021
   Výročná správa ÚSAV za rok 2020
   Výročná správa ÚSAV za rok 2019
   Výročná správa ÚSAV za rok 2018
   Výročná správa ÚSAV za rok 2017
   Výročná správa ÚSAV za rok 2016
   Výročná správa ÚSAV za rok 2015
   Výročná správa ÚSAV za rok 2014
   Výročná správa ÚSAV za rok 2013
   Výročná správa ÚSAV za rok 2012
   Výročná správa ÚSAV za rok 2011