Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Úrad Slovenskej akadémie vied

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk

Dôležité telefónne čísla:

Predseda SAV:
Sekretariát predsedu SAV:
Sekretariát predsedu SAV - vedúca:
Sekretariát podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie:
Sekretariát podpredsedu SAV pre ekonomiku a legislatívu:
Sekretariát podpredsedu SAV pre zahraničné styky:
Sekretariát 1. oddelenia SAV:
Sekretariát 2. oddelenia SAV:
Sekretariát 3. oddelenia SAV:
Vedúceho Úradu SAV:
Zástupca vedúceho Úradu SAV:
Sekretariát vedúceho Úradu SAV:


Ústredňa SAV:
Podateľňa Úradu SAV:
+421 (0) 2 57510 140
+421 (0) 2 57510 140
+421 (0) 2 57510 143
+421 (0) 2 57510 152
+421 (0) 2 57510 146
+421 (0) 2 57510 131
+421 (0) 2 52494 161
+421 (0) 2 52495 146
+421 (0) 2 52494 183
+421 (0) 2 57510 176
+421 (0) 2 57510 174
+421 (0) 2 57510 176


+421 (0) 2 57510 111
+421 (0) 2 57510 122