Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Postavenie a poslanie Ú SAV

    1. Ú SAV plní úlohy Slovenskej akadémie vied vo veciach určených ustanovením § 13 zákona NR SR č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.

    2. Plnenie úloh Ú SAV kontroluje Predsedníctvo SAV. Úrad SAV riadi vedúci Ú SAV.

    3. Ú SAV sídli v budove Slovenskej akadémie vied na Štefánikovej 49, 814 38 Bratislava.