Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


Mgr. František Fundárek, CSc.


     Odbor medzinárodnej spolupráce


  Telefón:  02/ 57510 138
  Fax:  02/ 57510 602
  E-mail:  fundarek (at) up.upsav.sk
  Osobná web stránka:  www.urad.sav.sk/forvard.php3?zam=78
  Web stránka organizácie: www.urad.sav.sk

  Úrad Slovenskej akadémie vied
  Štefániková 49
  814 38 Bratislava