Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Anna Lazárová

Telefón:  02/ 57510 199
E-mail:  lazarova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk