Registratúrny poriadok

Registratúrny poriadok Slovenskej akadémie vied na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Slovenskej akadémie vied (rok 2018)