Zverejňovanie zmlúv

Aktuálne zmluvy pre – Slovenská akadémia vied Úrad

 
Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).

Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011.
Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Dodávateľské zmluvy:

Odberateľské zmluvy: