Iné…

Zákazky iné ako nadlimitné alebo podlimitné, s predpokladanou hodnotou vyššou ako 1000 EUR.
Zverejnené na profile: Názov zákazka: Dátum zadania:
01.07.2022 Nákup osobného motorového vozidla – 5 miestneho – SUV s elektrickým pohonom
07.03.2014 nakup papiera pre plotter 12.03.2014
07.03.2014 nakup papiera pre plotter 12.03.2014
07.03.2014 nakup servera pre SBI 12.03.2014
27.02.2014 Nakup licencie windows server 05.03.2014
26.02.2014 Nový osobný automobil 06.03.2014
24.02.2014 Stavebné práce sklad CO 27.02.2014
24.02.2014 Oprava kopírovacieho stroja 27.02.2014
24.02.2014 Nákup chladničky, kávovar na espresso 27.02.2014
17.02.2014 Oprava výrobníka na sódu 17.02.2014
17.02.2014 Oprava elektronickej váhy 17.02.2014
17.02.2014 Výmena držiaka na uchytenie prevodovky a kúpa autobatérie na motorové vozidlo PIAGGIO 20.02.2014
17.02.2014 Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Snemu SAV 20.02.2014
14.02.2014 Úradný preklad grantovej zmluvy SASPRO z angličtiny do slovenčiny 19.02.2014
12.02.2014 Diagnostika 2ks transformátorov (PS-01.04. Trafostanica Košice) 15.02.2014
12.02.2014 Vypracovanie projektu pre realizáciu rekonštrukcie trafostanice (PS-01.04. Trafostanica Košice) 15.02.2014
12.02.2014 Oprava havarijného stavu teplovodného potrubia na Dúbravskej ceste 9, Bratislava 12.02.2014
12.02.2014 Oprava elektrického svetelného a zásuvkového rozvodu v kolektore SAV na Dúbravskej ceste 9 17.02.2014
11.02.2014 Prezentačná TV pre videokomunikaciu 13.02.2014
10.02.2014 Vyhotovenie požiarno bezpečnostnú charakteristiku stavieb Ú SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava 13.02.2014
10.02.2014 Výmena prietokového elektrického ohrievača 13.02.2014
10.02.2014 Nákup stravných lístkov 13.02.2014
07.02.2014 Oprava havarijného stavu strešného plášťa budova USTARCH SAV 07.02.2014
06.02.2014 Nákup kancelárskej stoličky 11.02.2014
06.02.2014 Nákup motorovej ručnej kosačky, krovinorezu, orezávača konárov a motorovej píly 11.02.2014
05.02.2014 Projekčné služby – prestavba budovy SÚZ 10.02.2014
04.02.2014 Oprava elektroniky hydrauliky motorového vozidla PIAGGIO 04.02.2014
04.02.2014 Objednávka dvoch autobusov na odvoz pracovníkom Ú SAV 07.02.2014
28.01.2014 oprava rozvadzaca na vratnici SAV patronka 28.01.2014
28.01.2014 Oprava PC siete na vratnici 28.01.2014
28.01.2014 Nákup pracovného stola a kontajnera 31.01.2014
28.01.2014 Písanie diplomu kaligrafickým písmom 31.01.2014
28.01.2014 Školenie vodičov z povolania 31.01.2014
28.01.2014 Odvoz a likvidácia neupotrebiteľného kancelárskeho nábytku 31.01.2014
27.01.2014 Oprava práčky v ubytovni SAV 27.01.2014
20.01.2014 Výmena prasknutého radiátora v ubytovni SAV 20.01.2014
20.01.2014 Oprava vykurovacieho kotla v ubytovni SAV 20.01.2014
20.01.2014 Výmena rozbitého skla na okne v ubytovni SAV 20.01.2014
20.01.2014 Oprava rampy v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 20.01.2014
20.01.2014 Monitoring médií 24.01.2014
17.01.2014 Zabezpečenie ubytovania a stravovania 23.01.2014
15.01.2014 Organizácia pravidelných vedeckých kaviarní s názvom ´´SAVinci´´. 20.01.2014
15.01.2014 Výmena osvetlenia v kanceláriách Ú SAV na Dúbravskej ceste 9 20.01.2014
15.01.2014 Tlač obálok 20.01.2014
15.01.2014 Zameranie rozvodov ústredného kúrenia v nehnuteľnosti ÚSTARCH SAV 20.01.2014
15.01.2014 Kúpa pracovného stola 20.01.2014
14.01.2014 Odstránenie havarijného stavu vodovodu v kolektore v areáli SAV 14.01.2014
13.01.2014 Oprava karosérie motorového vozidla Peugeot Furgon 13.01.2014
13.01.2014 Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu v Trenčianskych Tepliciach 16.01.2014
13.01.2014 Kúpa kancelárskeho stola 15.01.2014
08.01.2014 Zabezpečenie ubytovania a stravovania 13.01.2014
08.01.2014 Zabezpečenie autobusovej dopravy 13.01.2014
07.01.2014 Technické zabezpečenie na Novoročný koncert 07.01.2014
23.12.2013 Nákup stravovacích poukážok 02.01.2014
23.12.2013 Revízie komínov o objektoch Ú SAV 02.01.2014
13.12.2013 Odstránenie havarijného stavu – prasknutého spiatočného ventilu na vykurovacom systéme na Dúbravskej ceste 9 13.12.2013
09.12.2013 Maľovanie kotolne a budovy vrátnice Dúbravská cesta 9 09.12.2013
09.12.2013 Demontáž a likvidácia drevených búd a plechových garáži 09.12.2013
09.12.2013 Výmena dverí a výmena podlahy v ubytovni na Dúbravskej ceste 9 09.12.2013
06.12.2013 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie odplatnej ceny za zriadenie vecného bremena – priznanie práva uloženia inžinierskych sieti 12.12.2013
04.12.2013 Oprava havarijného stavu prasknutého odpadového potrubia na Ú SAV 04.12.2013
03.12.2013 Oprava servera a bŕzd na motorovom vozidle Peugeot 807 03.12.2013
03.12.2013 Výmena prasknutého poistného ventila na vykurovacom kotly v ubytovni SAV 03.12.2013
03.12.2013 kupa hardwaru 06.12.2013
03.12.2013 kupa softwaru 06.12.2013
03.12.2013 tonery repas + nove 06.12.2013
02.12.2013 Odstránenie havarijného stavu prasknutého teplovodného potrubia v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava 02.12.2013
29.11.2013 Oprava rozmetadla na traktor na zimný posyp 04.12.2013
29.11.2013 STK a emisná kontrola na motorové vozidlo Peugeot 607 04.12.2013
28.11.2013 Lokalizácia porucha na teplovodnom potrubí v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 28.11.2013
27.11.2013 Nákup elektrických spotrebičov 02.12.2013
27.11.2013 Maľovanie radiátorov v ubytovniach SAV 02.12.2013
27.11.2013 opticky modul + 2 prevodniky pre Cisco 3560X 02.12.2013
22.11.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie EPS v ubytovni SAV na Royovej č. 10 27.11.2013
21.11.2013 Oprava a výmena bezpečnostného systému na Ú SAV 21.11.2013
21.11.2013 Tlač pozvánok na vianočný koncert SAV 27.11.2013
19.11.2013 Výmena požiarnych hlásičov v ubytovni SAV na Royovej č. 10 22.11.2013
19.11.2013 indukcna meracia cievka 22.11.2013
19.11.2013 revizia klimatizacii na OIKT 22.11.2013
18.11.2013 Oprava zadného nárazníka a zadného osvetlenia na motorovom vozidle BMV 21.11.2013
18.11.2013 Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku v katastrálnom území Senec 19.11.2013
15.11.2013 Oprava dvierok na elektrickom sporáku v závodnej jedálni SAV 20.11.2013
15.11.2013 Nákup rokovacie stoličky a kancelárske stoličky na kolieskach 20.11.2013
15.11.2013 Zabezpečenie dopravy 16 miestnym autobusom 20.11.2013
15.11.2013 Nákup kancelárskych potrieb 20.11.2013
15.11.2013 Nákup čistiacich a hygienických potrieb 20.11.2013
15.11.2013 Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi 20.11.2013
15.11.2013 Nákup kuchynských potrieb 20.11.2013
14.11.2013 Odber vody, rozbor a posudok chemickej úpravy vody do vykurovacieho systému, dodávka regeneračnej soli 19.11.2013
14.11.2013 Kúpa zimných pneumatík a autorádia motorové vozidlo Peugeot 19.11.2013
14.11.2013 Prihlásenie motorového vozidla do evidencie 19.11.2013
14.11.2013 Rozširenie licencie pre dochádykový systém. 19.11.2013
14.11.2013 PC komponenty 19.11.2013
14.11.2013 Licencie pre CITRIX systém 17.12.2013
12.11.2013 Vyhotovenie zvukovo – obrazového záznamu hosťa v štúdiu 15.11.2013
12.11.2013 Nákup stravovacích poukážok 15.11.2013
12.11.2013 Nákup posypovej soli 15.11.2013
08.11.2013 Výmena zhorených ističov v ubytovni SAV v DNV 08.11.2013
07.11.2013 Zmena interných predpis. v olasti zúčtovania rozpočtových prostriedov v dopade na systéme e-VEGA. 13.11.2013
05.11.2013 Oprava automatickej práčky so sušičkou v ubytovni SAV D. N. Ves 08.11.2013
05.11.2013 Zastrešenie terasy a schodiska vo dvore Ú SAV 08.11.2013
05.11.2013 Kúpa dodávkového skriňového motorového vozidla 08.11.2013
05.11.2013 Zateplenie strechy ÚSTARCH SAV, na Dúbravskej ceste 9 08.11.2013
30.10.2013 Likvidácia vyradených automobilov (bývala SUZ SAV) 28.10.2013
29.10.2013 Pristavenie veľkokapacitného kontajneru do areálu SAV na Dúbravskú cestu 9 04.11.2013
29.10.2013 Nákup zateplenej búdy pre služobných psov 04.11.2013
29.10.2013 Servis kopírovacieho stroja Minolta bizhub 211 04.11.2013
25.10.2013 pripojenie telefonnych klapiek do ustredne 30.10.2013
25.10.2013 Office Pro Plus 2013 – 30 ks 30.10.2013
23.10.2013 Oprava rampy na Dúbravskej ceste 9 24.10.2013
21.10.2013 Výmena elektronického otvárania dverí 25.10.2013
21.10.2013 Prečalúnenie rokovacích kresiel 25.10.2013
21.10.2013 Odvoz výstavných panelov z Dúbravskej cesty na Vajanského nábrežie 24.10.2013
21.10.2013 Výmena elektrického konvektoru na stenu do chaty na Donovaloch 24.10.2013
21.10.2013 Dodanie čistiacich a leštiacich prostriedkov do myčiek riadu 24.10.2013
17.10.2013 Servis horákov na vykurovacích kotloch n Úrade SAV 23.10.2013
16.10.2013 Revízia klimatizácie v Aule SAV na Dúbravskej ceste 9 22.10.2013
16.10.2013 Oprava elektrických rozvodov v jestvujúcom kolektore v areály SAV na Dúbravskej ceste 9 22.10.2013
16.10.2013 Vykonanie školenia na manipuláciu plynových zariadení pre pracovníkov obsluhy kotolne 22.10.2013
15.10.2013 Občerstvenie na poradu riaditeľov SAV 15.10.2013
14.10.2013 Oprava vykurovacieho kotla v ubytovni SAV 18.10.2013
14.10.2013 Monitoring médií 18.10.2013
09.10.2013 Oprava strechy kuchyne 14.10.2013
09.10.2013 Tlač hlavičkového papiera 14.10.2013
08.10.2013 Oprava chladiaceho boxu v závodnej kuchyni 08.10.2013
08.10.2013 dotiahnutie ftp kablov 14.10.2013
07.10.2013 Nákup náhradných dielov na kosačkový traktor 11.10.2013
07.10.2013 Občerstvenie pre 67 osôb na 11.10.2013 11.10.2013
04.10.2013 Vyčistenie a odvoz fekálneho odpadu z nehnuteľností na Donovaloch 07.10.2013
04.10.2013 Nákup stravovacie poukážky 07.10.2013
04.10.2013 Ubytovanie pre detí petržalských ZŠ – Spolupráca na projekte Petržalská super škola 07.10.2013
03.10.2013 multifunkcna tlaciaren sietova 06.10.2013
02.10.2013 Deratizácia a dezinsekcia objektov v správe Úradu SAV 05.10.2013
02.10.2013 Tonery pre LaserPrinter (original+repas) 07.10.2013
02.10.2013 nakup 2 PC 02.10.2013
02.10.2013 Tlač stravných lístkov do závodnej kuchyne Úradu SAV 02.10.2013
02.10.2013 Oprava a revízia elektrického zabezpečovacieho zariadenia na Dúbravskej ceste 9 07.10.2013
02.10.2013 Stavebný dozor pre Ústav genetiky a biotechnológii rastlín SAV Nitra, zateplenie objektu 07.10.2013
02.10.2013 Geodetické zameranie komunikácií a existujúcich objektov ústavov SAV 07.10.2013
02.10.2013 Tepelnotechnické certifikáty na objekty SAV 07.10.2013
27.09.2013 Nákup kopírovacieho stroja s obojstranným podávačov a skenerom 02.10.2013
27.09.2013 Zazimovanie závlahy na Dúbravskej ceste 9, Bratislava 02.10.2013
27.09.2013 Presťahovanie výstavných panelov 02.10.2013
24.09.2013 Revízie elektrorozvodov a bleskozvodov v nehnuteľnostiach v správe Úradu SAV na Dúbravskej ceste 9 27.09.2013
24.09.2013 Oprava práčky v ubytovni SAV 27.09.2013
24.09.2013 Nákup interiérového zariadenia do kancelárií. 27.09.2013
24.09.2013 Servis vozidiel, STK a Emisná kontrola 24.09.2013
20.09.2013 Objednávame u Vás smútočný veniec zo živých kvetov na 21.9.2013 o 9,30 hod 20.09.2013
19.09.2013 Odstránenie havarijného stavu kanalizačnej prípojky v ubytovni SAV na Jaskovom rade 19.09.2013
19.09.2013 Spracovanie statického posúdenia havarijného stavu a návrhu prekrytia kolektora v porušenej časti trasy v areáli SAV 19.09.2013
19.09.2013 Tlač hlavičkového papiera 19.09.2013
19.09.2013 Údržba kopírovacieho stroja 19.09.2013
19.09.2013 Odstránenie havarijného stavu kamier v areáli SAV 19.09.2013
11.09.2013 Vypracovanie grafických návrhov a výroba veľkoplošných tabúľ do exteriéru 26.09.2013
11.09.2013 Dodávka a montáž ústredného kúrenia do prístavby Chemického ústavu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava 18.09.2013
10.09.2013 Stoličky k rokovaciemu stolu – 8 ks 16.09.2013
10.09.2013 uniformy – 4 ks 16.09.2013
10.09.2013 Ochranné pracovné prostriedky 16.09.2013
09.09.2013 Vyhotovenie fotografií o rozmere 40×60 cm pre výstavu “ Dotyky s rozmanitosťou 2013 „ 13.09.2013
09.09.2013 PGP meranie a výpočty 2.tr. – 0,04 m pre SAV Watsonova – Pavilón materiálových vied 13.09.2013
09.09.2013 Autobus 16 miestny 13.09.2013
06.09.2013 Skartátor 11.09.2013
06.09.2013 Samocistiace rohoze 12.09.2013
05.09.2013 Vyroba fotografii na vystavu 11.09.2013
05.09.2013 Vyroba vizitiek 11.09.2013
05.09.2013 Vyroba, nakup, oprava exponatov na vystavu 12.09.2013
03.09.2013 Odstránenie havarijného stavu zatekania na na recepciu ubytovne SAV 11.09.2013
03.09.2013 Údržba kopírovacie stroja Konica Minolta 06.09.2013
03.09.2013 Malovanie miestnosti v ubytovni Dubravska cesta 9 09.09.2013
03.09.2013 Sanácia jestvujúceho kolektora na Dúbravskej ceste 9, Bratislava 09.09.2013
03.09.2013 Práce pre výstavu : Dotyky s rozmanitosťou 2013 09.09.2013
02.09.2013 Tonery CANON 05.09.2013
02.09.2013 Multifunkčné zariadenie CANON i-SENSYS MF88550 Cdn 06.09.2013
02.09.2013 Oprava odpadu v sprchovacom kúte, výmena umývadlovej pákovej batérie, oprava svietidla, nastavenie balkónových dverí 06.09.2013
30.08.2013 Notebooke SAMSUNG 870Z 04.09.2013
28.08.2013 Nákup čistiacich a hygienických potrieb 05.09.2013
28.08.2013 Realizácia poradenskej činnosti v stavebníctve – výkon prác technického dozoru 04.09.2013
28.08.2013 Čistiace a hygienické potreby 04.09.2013
28.08.2013 22″ LCD monitor – 1 ks, myš k notebooku s káblom – 1 ks, univerzálny napájací zdroj pre notebook – 1 ks 04.09.2013
27.08.2013 Stavebné práce v Ústave stavebníctva a architektúry SAV 30.08.2013
27.08.2013 Stavebné práce v Chemickom ústave SAV 30.08.2013
27.08.2013 Revízie vyhradených tlakových, plynových a elektrických zariadení, tlakové skúšky horúcovodných potrubí v kotolni areálu SAV, Dúbravská cesta 9 30.08.2013
27.08.2013 2. Revízie vyhradených tlakových, plynových a elektrických zariadení z odovzdávajúcich a staníc tepla areáli SAV, Dúbravská cesta 9 30.08.2013
27.08.2013 technické posúdenie stavu zariadení 02.09.2013
27.08.2013 Tlač vizitiek podľa priloženej prílohy v striebornom vyhotovení prílohy 04.09.2013
27.08.2013 Tlač kartičiek na plakety 65 ks 04.09.2013
26.08.2013 Belkin Keyboard folio for iPad 02.09.2013
26.08.2013 Realizácia poradenskej činnosti v stavebníctve – výkon technického dozoru pri realizácii stavebných prác fasády Ústavu molekulárnej biológie SAV 05.09.2013
26.08.2013 objednavka autobusu na prepravu 02.09.2013
26.08.2013 Revízia prenosných elektrospotrebičov a elektrických pracovných nástrojov na Dúbravskej ceste 9 02.09.2013
26.08.2013 Geodetické práce : stabilizácia a určenie východzích bodov vytyčovacej siete a vytýčenie priestorovej polohy stavby 03.09.2013
23.08.2013 Zabezpečenie vyjadrení a stanovísk pre stavebné konanie na rekonštrukciu technického pavilónu NANO BIO LAB Fyzikálneho ústavu SAV 26.08.2013
23.08.2013 Zabezpečenie vyjadrení a stanovísk pre stavebné konanie pre Fyzikálny ústav SAV 26.08.2013
23.08.2013 Zabezpečenie vyjadrení a stanovísk pre stavebné konanie pre Ústav anorganickej chémie SAV 26.08.2013
23.08.2013 Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre Fyzikálny ústav SAV 26.08.2013
23.08.2013 Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre Ústav anorganickej chémie SAV 26.08.2013
23.08.2013 Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre Výpočtové stredisko SAV 26.08.2013
23.08.2013 záhradný motorový vysávač – 2 ks a tlmiče na ochranu sluchu – 2 ks 28.08.2013
22.08.2013 revízia na filtroventilačných zariadeniach FZV v úkrytoch CO 28.08.2013
20.08.2013 monitoring kanalizácie 26.08.2013
20.08.2013 opravu elektropohonu na úpravovni vody 26.08.2013
20.08.2013 pracovné vesty 26.08.2013
15.08.2013 tlac vizitiek obojstranne 20.08.2013
15.08.2013 Oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 163 20.08.2013
13.08.2013 Stavebné oddelenie kolektora na Dúbravskej ceste 9, Bratislava 19.08.2013
13.08.2013 Prekládka vodovodu na Dúbravskej ceste 9, Bratislava 19.08.2013
13.08.2013 stravne listky 19.08.2013
13.08.2013 kancelarske stolicky 19.08.2013
13.08.2013 Vyhotovenie Požiarno bezpečnostnej charakteristiky stavby 20.08.2013
12.08.2013 predlzovacky s prepatovou ochranou 16.08.2013
12.08.2013 tlač vizitiek v striebornom vyhotovení 16.08.2013
12.08.2013 Tonery pre LaserPrinter (original+repas) 16.08.2013
08.08.2013 oprava reflektora Peugeot 607 14.08.2013
08.08.2013 tepovanie kobercov 14.08.2013
08.08.2013 oprava elektroinstalacie 14.08.2013
08.08.2013 obcerstvenie pre 90 ludi 14.08.2013
07.08.2013 Kancelársky nábytok (skrinky, stoly, vešiak) 12.08.2013
07.08.2013 prihlasenie motorovych vozidiel 12.08.2013
05.08.2013 Toshiba Dynadock U3.0 16.08.2013
05.08.2013 EMTECK notebook travel Kit 16.08.2013
05.08.2013 3G MODEM TP-Link M5350 + HDD 500/1000GB 2,5´´ ext. 16.08.2013
05.08.2013 vyčistenie kolektora od starých kovových nepoužívaných rozvodov vody, tepla a iných rozvodov 12.08.2013
02.08.2013 Organizačné a technické zabezpečenie slávnosti odovzdávanie cien SAV 07.08.2013
02.08.2013 Vytvorenie zvukovo-obrazového záznamu hosťa v štúdiu TA3 07.08.2013
02.08.2013 ošetrenie služobného psa ( zápal uší ) 31.07.2013
02.08.2013 navr a tlac pozvanky 07.08.2013
02.08.2013 tlac vizitiek 07.08.2013
02.08.2013 dekalcifikator 08.08.2013
01.08.2013 Oprava poškodeného rozvádzača po havárii transformátora (Dúbravská cesta 9) 06.08.2013
01.08.2013 Tonery pre LaserPrinter (original+repas) 16.08.2013
01.08.2013 opravu práčky Whirlpool 31.07.2013