Nadlimitné a podlimitné zákazky

Názov zákazky: Vestník: Typ:
Kúpa nového osobného automobilu
podlimitná zákazka
-správa zo zadávania zákazky
Právne služby a poradenstvo
podlimitná zákazka
-správa zo zadávania zákazky
Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok (EVO)
nadlimitná zákazka
-súťažné podklady
Právne služby a poradenstvo
podlimitná zákazka
-zrušenie postupu zadávania zákazky
Komplexné zabezpečenie procesu VO pre zákazky:
a) „Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok“ (práce, nadlimitná zákazka)
b) „Stavebný dozor – Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok“ (služby, podlimitná zákazka)
Komplexné zabezpečenie procesu VO pre obstarávanie prístrojov a zariadenia IMUNA 
Kúpa nového osobného automobilu
podlimitná zákazka
– vysvetľovanie
Kúpa nového osobného automobilu
podlimitná zákazka
-súťažné podklady
Správa o zákazke Zatepľovacie práce v Starej Lesnej
14598-WYP -správa zo zadávania zákazky
Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ
podlimitná zákazka
-súťažné podklady
Právne služby a poradenstvo
podlimitná zákazka
-výzva na predkladanie ponúk