Otváranie ponúk

Oznámenia o otváraní ponúk podľa §41 zákona 25/2006 Z.z..
Dátum pridania: Zákazka: Vestník: Typ ponuky:
14.10.2019 Tlačiarenské práce 10937 – WYS
21.02.2014 Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 245-425903; Číslo oznámenia vo VVO: 19844-MSP Kritéria
14.02.2014 Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 245-425903; oznámenia vo VVO: 19844-MSP Kritéria
03.02.2014 Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok EÚ: 2013/S 245-425903, VVO: 19844-MSP Ostatné
19.12.2013 Kúpa nového osobného automobilu 18779 – WYT Kritéria
19.12.2013 Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ (EVO) Ostatné
10.12.2013 Kúpa nového osobného automobilu 18779 – WYT Ostatné
25.11.2013 Právne služby a poradenstvo 16186 – WYS Kritéria
23.10.2013 Právne služby a poradenstvo 16186 – WYS Ostatné
17.09.2013 Zatepľovacie práce v Starej Lesnej 14598 – WYP Kritéria
11.09.2013 Zatepľovacie práce v Starej Lesnej 14598 – WYP Ostatné
11.08.2013 Zateplenie objektu Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV 10464 – MSP Kritéria
11.08.2013 Tlačiarenské práce – BELIANA VII. Zväzok 10937 – WYS Kritéria
05.08.2013 Zateplovacie práce Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín 10464 – MSP Ostatné
05.08.2013 Zateplovacie práce USTARCH 10369 – WYP Kritéria
05.08.2013 Zateplenie a výmena okien 10370 – WYP Kritéria
30.07.2013 Tlačiarenské práce – BELIANA VII. Zväzok 10937 – WYS Ostatné
24.07.2013 Zateplovacie práce USTARCH 10369 – WYP Ostatné
24.07.2013 Zateplenie a výmena okien 10370 – WYP Ostatné
31.05.2013 Búracie práce – podlimitná zákazka Kritéria
20.05.2013 Rekonštrukcia fasády – podlimitná zákazka Kritéria
16.05.2013 Búracie práce – podlimitná zákazka Ostatné
03.05.2013 Zateplenie budovy – podprahová zákazka Kritéria
16.04.2013 Zateplenie budovy – podprahová zákazka Ostatné