Výsledky vyhodnotenia ponúk

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §44 zákona 25/2006 Z.z..
Dát. zverejnenia: Zákazka: Vestník: Výherca:
09.03.2023 Dodanie tovaru – čerstvé ovocie a zelenina Verejným obstarávateľom na vyššie uvedenú zákazku bol priamym zadaním oslovený uchádzač:
Ing. Vilibald Bukva distributér
93 0001 Veľké Blahovo
Lúky 386
IČO: 30371856
09.03.2023 Odstránenie zistených závad na elektrickej rozvodni na Štefánikovej 49 v Bratislave QUAZAR SK s r. o.
Halašova 11048/36A
831 03 Bratislava
IČO 35688106
25.01.2023 Servis motorových vozidiel Úrad SAV Verejným obstarávateľom na vyššie uvedenú zákazku bol priamym zadaním oslovený uchádzač:
František Partl UNIVERZÁL
Langsfeldova 4
811 04 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 34446265
02.12.2022 Zabezpečenie upratovacích služieb v budove Úradu SAV, na Štefánikovej ul. 49 v Bratislave Verejným obstarávateľom na vyššie uvedenú zákazku bol priamym zadaním oslovený uchádzač:
Iveta Drobnicová – LOTO
Znievska 3060/8
851 06 Bratislava – Petržalka
IČO: 34446265
21.07.2022 Poistenie majetku a zodpovednosti za škody Zákazka:
2022-ZNH-0003
Generali Poisťovňa
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
IČO: 54228573
Verejný obstarávateľ pre zrealizovanie zákazky podľa§ 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení prostredníctvom elektronickej platformy Active Procurement oslovil tri spoločnosti k predloženiu cenových ponúk.
01.07.2022 Nákup osobného motorového vozidla – 5 miestneho – SUV s elektrickým pohonom Zákazka:
2022-ZNH-0004
AUTO ROTOS, s.r.o.
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava
IČO 31348653
Verejný obstarávateľ pre zrealizovanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení prostredníctvom elektronickej platformy Active Procurement oslovil štyri obchodné spoločnosti k predloženiu cenových ponúk.
24.09.2013 Zatepľovacie práce v Starej Lesnej MONTY Pro spol. s r.o.
Mierová, 4
821 05 Bratislava
16.08.2013 Zateplenie objektu Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Z. Kodálya 779/9
Galanta 924 01
05.08.2013 Zateplenie a výmena okien STAVOMAL SLOVAKIA, s.r.o.
Z. Kodálya 779/9
Galanta 924 01
05.08.2013 Zateplovacie práce USTARCH STAVOMAL SLOVAKIA, s.r.o.
Z. Kodálya 779/9
Galanta 924 01
28.06.2013 Búracie práce HANT BA, a.s.
Považské podhradie 77
Považská Bystrica
24.05.2013 Rekonštrukcia fasády Ústavu molekulárnej biológie SAV NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
Chotárna 41
949 01 Nitra,