Oznamy

OZNAMY

DAŇ ZA UBYTOVANIE

25.7.2023 upravuje Článok 9, VZN č. 8/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice, v znení neskorších predpisov.  

Na stiahnutie