Oznamy

Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

Ponuka

na stravovanie v našej závodnej jedálni Ú SAV

Úrad Slovenskej akadémie vied so sídlom na Štefánikovej ul. č. 49 ponúka voľnú kapacitu stravovania v našej závodnej jedálni. V ponuke sú zabezpečené štyri druhy obedov, jeden druh polievky, chlieb a malinovka. Systém zabezpečenia stravy je objednávkový na stravovacie lístky závodnej jedálne Ú SAV. Stravovanie je zabezpečené v jedálni Ú SAV, prípadne je možné si stravu odvážať do Vašich organizácii (odvoz nezabezpečujeme).

Cenu za stravnú jednotku v našej organizácií máme stanovenú na 5,00 €/ks

Prípadní záujemcovia si môžu zakúpiť stravné lístky každý pondelok na terase pri jedálni Úradu SAV v čase od 11,00 – 11,30 hod. a od 12,00 – 13,00 hod.

Novinka v závodnej jedálni Úradu SAV

Naša závodná jedáleň poskytuje možnosť balenia hotových jedál do zdravotne nezávadných polypropylenových misiek a ich následné zatavenie fóliou.

Ide o moderný a predovšetkým hygienický spôsob balenia hotových jedál. Misky sú vhodné pre teplú kuchyňu, zamrazenie, pasterizáciu a taktiež vhodné i do mikrovlnnej rúry.

Veríme, že využijete náš nový spôsob balenia stravy.

Kolektív kuchyne.